Illustratör och karikatyrtecknare. Arbetat sedan 90-talet med redaktionell illustration för stora tidningar och mediaproducenter.
Tecknar även ”live”. Ofta gör jag karikatyrer på iPad (strömmat till storbild) eller papper under företagsevent och mässor. Men tecknar även Graphic Recording, då jag visualiserar tex ett föredrag för publiken.
...................................................................................................................................................................
I am an illustrator living in Stockholm, Sweden. I make editorial, medical and "live" illustrations for various corporate clients and publishers. 
One of the most common client requests is to draw caricatures "live" at events and fairs. Usually I draw the caricatures on my iPad, which gives me the opportunity to share the caricatures instantly with the people being drawn. This also gives me the possebilety to mirroring the iPad canvas on a TV-screen for a big audience.
Back to Top